Hakkımızda

VİZYONUMUZ

Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı içinde yaşadığımız yüzyıla yakışır eğitim ve öğretim faaliyetleri alanında uluslararası standartlara uygun;  Mesleki eğitimde üstün niteliklere sahip, akademik bilgi seviyesi yüksek bireyler yetiştiren, ülkemizin en iyi meslek liselerinden biri olmak.

MİSYONUMUZ

Bilim ve teknoloji ışığında mesleki bilgiye ve iletişim becerisine sahip, öğrenciyi merkeze alarak, temel kültür, bilgi ve yeteneklere sahip, iletişim becerisi yüksek, potansiyelini performansa dönüştürebilen, okul sanayi işbirliği ile marka değeri yüksek ürünler ortaya koyabilen, akademik başarı seviyesi yüksek öğrenciler yetiştirmek.