Resim

Eğitim; bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alanda istendik yönde davranış değişikliği meydana getirme sürecidir. İşte bu bağlamda yaşam boyu sürer.

Okulumuz Örgün Eğitim ve Yaygın Eğitim alanında eğitim veren en eski eğitim kurumlarından birisidir.

Yaşam boyu eğitim; sağlıklı bireyler yetiştirmesinde son derece önemlidir. Yapmakdan mutluluk duyacağınız bir hobimizin olması, yaratıcılık ve üretkenlik, sağlıklı ve modern insanın en önemli gereksinimidir.

Okulumuz Pratik Sanat, Resim Eğitimi bölümünde kara kalem, pastel boya, sulu boya, guaj boya, yağlı boya vs. resim teknikleri bilişsel ve uygulamalı olarak verilmektedir.

İçinde resim aşkı olan herkesi, hayallerini gerçekleştirmek için bizimle resim yapmaya davet ediyoruz.